J. Krishnamurti

Krishnamurtin elämä ja opetukset

Krishnamurti syntyi 11. toukokuuta 1895 Intiassa ja kuoli 90-vuotiaana Ojaissa, Yhdysvalloissa 17. helmikuuta 1986. Yli 60 vuotta hän kiersi maailmaa puhumassa ja keskusteli monien ihmisten kanssa, kirjailijoiden, taiteilijoiden, tiedemiesten, kasvattajien, nuorten ja lasten.

Krishnamurti korosti, että totuuteen ei ole tietä eikä ole menetelmää, joka auttaisi ymmärtämään todellisuutta. Jokaisen on itse oivallettava, mikä on totta ja mikä kuvitelmaa. Opetustensa ytimen hän kiteytti itse Mary Lutyensin sitä pyydettyä elämäkertaa varten.

”Totuus on poluton maa. Sitä ei voi löytää minkään organisaation, uskonlahkon, opinkappaleen, papin eikä seremonian avulla, ei filosofisen tiedon eikä psykologisen tekniikan keinoin. Se kohdataan käyttämällä vuorovaikutusta peilinä, ymmärtämällä oman mielemme sisältö, havainnoimalla, ei älyllisen, sisään kääntyneen erittelyn avulla.” (linkki)

Krishnamurti totesi usein, että hänellä ei ole isänmaata eikä uskomuksia, eikä hän kuulu mihinkään ryhmään tai kulttuuriin eikä halua sellaista perustaa, koska ryhmään kuuluminen erottaa ihmiset toisistaan ja johtaa konflikteihin ja sotiin. Hän kuitenkin perusti nimeään kantavia ja edelleen toimivia kouluja Intiaan, Englantiin ja Yhdysvaltoihin. Niiden tarkoituksena on kasvattaa ihmisen mielen kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen ja elämisen taitoon. Vain syvä ymmärrys ihmisestä voi synnyttää sukupolven, joka haluaa ja osaa elää rauhassa.

Krishnamurtin opetuksia on julkaistu kirjoina ja tallenteina ja hän toivoi, että jokainen perehtyy niihin mahdollisimman alkuperäisessä muodossa. Julkiset puheet ja monia yksittäisten ihmisten ja ryhmien kanssa käytyjä keskusteluja nauhoitettiin ja satoja niistä on julkaistu kuva- ja äänitallenteena. Suomeksi on julkaistu 19 kirjaa.

Syvän muutoksen mahdollisuus ihmismielessä oli Krishnamurtin opetusten kantava teema. Tämä on mahdollista vain, jos ihmiset tajuavat, että he ovat ennen kaikkea ihmisiä eivätkä kristittyjä, hinduja tai muslimeja. Luopuessaan mielen keksimistä erottavista rajoista ja rajoitteista ihminen vapautuu surun ja pelon taakoista. Psykologinen mutaatio aivoissa ei tapahdu ajan kuluessa eikä ajattelun avulla. Kun kielletään kaikki se mitä ajatus on psykologisesti synnyttänyt, syntyy oivalluskyky, rakkaus ja myötätunto.

Krishnamurtin elämä 1895-1986

Jiddu Krishnamurtin vuodet

Krishnamurti lifeline

Tallenteet 1949-1986

Krishnamurtin suomennetut tallenteet

Krishnamurtin suomennetut kirjat

Vapaus

Lyhyt Krishnamurtin opetusten esittely (32 min).