Ajattelun tuolle puolen 1970

 Kirjan sisältö on valikoitu Krishnamurtin eri puolilla maailmaa pitmistä puheista. Kuuluisa intialainen julistaja pohtii ihmisenä olemisen ongelmaa maailmassa, joka nykyisellään näyttää tarjoavan enemmän pelon ja surun kuin toivon ja ilon aiheita. Krishnamurti puhuu väkivallasta ja kapinoimisesta, köyhyydestä, yksinäisyydestä, huumausaineista, tekopyhyydestä ja ristiriidoista – mutta myös itsekurista ja rakkaudesta, vapaudesta ja viattomuudesta. Hän hajottaa totunnaisen ajattelumme aavan, vie meidät silmätysten oman sisimpämme kanssa. Ja hän sytyttää toivon kipinän: kriisiin on olemassa ratkaisu. Mutta vain yksi – radikaali muutos ihmisessä itsessään.

Kysytystä ja pitkään loppuunmyydystä kirjasta on otettu samansisältöinen, kielihuollettu painos vuonna 2013, joka sekin on loppuunmyyty kirjakaupoista.