Tulevaisuus on nyt

Kuvahaun tulos haulle krishnamurti tulevaisuus on nytTulevaisuus on nyt sisältää Krishnamurtin viimeiset puheet.

Kun Krishnamurti matkusti Intiaan vuonna 1985, kukaan ei aavistanut, että olisi vain neljä kuukautta jäljellä hänen kuolemaansa. Voimiensa heikentymisestä huolimatta 90-vuotias filosofi piti puheita ja osallistui keskusteluihin yhtä aktiivisesti kuin ennenkin. Hänen ajatteluaan leimasi syvä huoli ihmiskunnan tulevaisuudesta ja käsitys siitä, että jokainen meistä on vastuussa yhteiskunnan epäoikeudenmukaisuudesta. Ihmiskunnan voi pelastaa kaaokselta vain ihmismielen perusteellinen muutos.

Näitä teemoja käsittelevät Krishnamurtin Intian matkallaan pitämät puheet ja puheenvuorot, jotka on koottu tähän kirjaan.

Sisällys

Esipuhe kirjoittanut Radhika Herzberger

Varanasi
Keskustelu buddhistien kanssa 7. marraskuuta 1985

s. 32   Miten käy ihmisaivojen, jos kone pystyy kaikkeen siihen mihin ihminen, paitsi sukupuolielämään ja tähtien katseluun?

Keskustelu buddhistien kanssa 9. marraskuuta 1985

s. 34   Kysyn teiltä, onko olemassa jotakin kestävää, joka ei kytkeydy aikaan kuten evoluutioon ja muuhun sellaiseen. Sen on oltava hyvin, hyvin pyhää. Ja jos sellaista on, ihmisen on annettava sille koko elämänsä, suojattava sitä, annettava sille elinvoimaa, mutta ei opinkappaleiden eikä tiedon avulla, vaan antamalla sen tunnevoiman, syvyyden ja kauneuden, sen valtavan voiman toimia.

Keskustelu buddhistien kanssa 11. marraskuuta 1985

s. 45   Kaikessa toiminnassa kaikkialla maailmassa oman edun tavoittelu on vallitsevana. Leikittelemme uskonnolla, leikittelemme Krishnamurtilla kuin lelulla, leikittelemme kaikenlaisilla asioilla, mutta itsekeskeisyyden lanka on liian vahva katketakseen.

Puhe 18. marraskuuta 1985

s. 65   Elämä on tarkoitettu elettäväksi eikä sitä varten että rakentelisimme ongelmia, joita sitten yritämme ratkaista.

Puhe 19. marraskuuta 1985

s. 71   Kun olette hyvin yksinkertaisia, löydätte jotakin ihmeellistä.

Puhe 22. marraskuuta 1985

s. 87   Eläminen ja kuoleminen ovat yhdessä, aina. Toisin sanoen, jokainen päivä on uusi. Älkää käsittäkö väärin sitä mistä puhun – tulevaisuus on nyt.

s. 90   Koko elämä sisältyy nykyhetkeen. Näettekö mitä se merkitsee? Se merkitsee, että koko ihmiskunta on teissä. Ei ole sinää ja minää, jotka rajaisivat tilan.

Keskustelu leiriytyjien kanssa 21. marraskuuta 1985

s. 109   Eikö maailma olekin ihmeellinen! Ette näytä tajuavan, että maailma on ihmeellinen, maa – kaunis maa, rikas, valtavat tasangot, autiomaat, joet, vuoret ja maan loistokkuus. Tämä on ainutlaatuinen maa, mutta ihmisolennot on ohjelmoitu tappamaan toisiaan lopun elämäänsä. Jos jatkatte tällä tavoin, toistatte samaa kaavaa: tappamista, jatkuvaa tappamista. Osaatte toistaa mitä loistavimpia runoja sanskritin kielellä, mutta sillä ei ole vähäisintäkään arvoa, ellette elä sitä.

Rishi Valley
Keskustelu opettajien kanssa 7. joulukuuta 1985

s. 121   Aivot ovat kuin rumpu; ne voi virittää. Kun kopautatte kalvoa, saatte oikean sävelen.

Keskustelu opettajien kanssa 17. joulukuuta 1985

s. 134   Hetkellä, jolloin kuuntelen ilman esteitä, muutos tapahtuu.

Madras
Puhe 1. tammikuuta 1986

s. 141   Eläminen on kuolemista. Eläminen merkitsee, että joka päivä hylkäätte kaiken mihin olette kiintyneet. Jokainen päivä on silloin uusi. Kuolette ja jälleensynnytte joka päivä. Silloin kohtaatte valtavan vitaalisuuden ja energian, koska ei ole olemassa mitään, jota pelkäisitte.

Puhe 4. tammikuuta 1986

s. 152   Luominen on kaikkein pyhintä elämässä, ja jos olette sotkeneet elämänne, muuttakaa se. Muuttakaa se tänään, ei huomenna. Jos olette epävarmoja, oivaltakaa miksi olette ja olkaa varmoja. Jollei ajattelunne ole selkeää, ajatelkaa selkeästi, loogisesti. Ette voi astua tähän maailmaan, luomisen maailmaan, ennen kuin kaikki tuo on pysyvästi korjattu.