Krishnamurtin suomeksi tekstitetyt tallenteet

Alla linkki Krishnamurtin kaikkiin suomennettuihin tallenteisiin.

Keskustelut: Ihmisen muuttuminen 1976, Ajan päättyminen (Bohm) 1980, Ihmiskunnan tulevaisuus (Bohm) 1983, Totuus, tosiasiallisuus ja ajatuksen rajat (Bohm) 1975, Huston Smith 1968, Anderson 1974, Mielen olemus 1984, Eugene Schallert 1972
Puhesarjat: Brockwood Park 1983, Washington 1985, Ojai 1985, Ojai 1980, Brockwood Park 1980, Brockwood Park 1976, Amsterdam 1981, YK 1985, Ojai 1984, Bombay 1984, New York 1971, San Diego 1970, Ojai 1966
Dokumentit: Vapaus, Muuttumisen haaste, Myytin ja perinteen tuolle puolen

Valitse linkin tekstivalikosta kieleksi suomi.

Ihmisen muuttuminen

Seitsemän keskustelua David Bohmin ja David Shainbergin kanssa 1976

Videosarjan esittely

Keskustelu 1: Olemmeko tietoisia että olemme osittuneita?

Keskustelu 2: Mekaaninen tapa elää johtaa epäjärjestykseen

Keskustelu 3: Voinko muuttua syvästi?

Keskustelu 4: Yksin olemalla olen täysin turvassa

Keskustelu 5: Mielikuva itsestä estää vuorovaikutuksen

Keskustelu 6: Mielikuvat ja tajunta

Brockwood Park 1983

Puhe 1: Miten aivot voivat muuttaa itsensä?

Puhe 2: Vain vapaa mieli voi elää rauhassa

Kysymyksiä ja vastauksia 1

 1. Mistä tiedämme, että puhutte totta?
 2. Miten voi toimia ilman halua?
 3. Miten voi estää ajattelua käynnistymästä?
 4. Mitä eroa on halulla ostaa jotakin tai etsiä totuutta?
 5. Voiko mustasukkaisuutta ja epäluottamusta estää muuten kuin eristäytymällä?
 6. Miten voi päästä pahasta tavasta? 

Kysymyksiä ja vastauksia 2

 1. Onko tietoisuus ajan tuolla puolen?
 2. Mikä on tajunnan, mielen, aivojen ja ajatuksen suhde?
 3. Miksi ette kannusta ihmisiä pitämään ryhmäkeskusteluja?
 4. Miten elämän ongelmia pitää lähestyä?
 5. Puhutte kovin vähän laeista. Miksi?

Puhe 3: Vapaus itsestä

Puhe 4: Millaiset aivot tarvitaan meditaatioon?

Ajan päättyminen

Keskusteluja professori David Bohmin kanssa 1980

1. Psykologisen ajattelun juuret (audio)

2. Mielen puhdistaminen ajan kertymistä (audio)

3. Miksi ajatus on ihmiselle kaikkein tärkein? (audio)

4. Itsekeskeisen toimintakaavan murtaminen (audio)

5. Olemisen perusta ja ihmisen mieli (audio)

6. Voiko suora näkeminen aikaansaada mutaation aivosoluissa? (audio)

7. Kuolemalla on hyvin vähän merkitystä (audio)

8. Voiko suoraa näkemistä herättää toisessa? (audio

9. Seniliteetti ja aivosolut

10. Kosminen järjestys

11. Vapauttava suora näkeminen

12. Rakkauden oivaltavuus

13. Psykologisen tiedon päättyminen

14. Mieli maailmankaikkeudessa

15. Voidaanko ihmisen ongelmat ratkaista?

Ihmiskunnan tulevaisuus

Kaksi keskustelua professori David Bohmin kanssa 1983.

Keskustelu 1:
Onko toimintaa, jota ajatus ei ole koskettanut?

Keskustelu 2:
Onko tajunnan kehittymistä olemassa?

Totuus, tosiasiallisuus ja ajatuksen rajat

1. Mitä on totuus ja mitä on todellisuus? (audio)

2. ’Sen mitä on’ näkeminen on tekemistä

3. Ajatus ei saa aikaan suoraa näkemistä

4. Miten halu herää havainnosta?

5. Tarkkaavuudessa ei ole keskusta

6. Havaitseminen ilman havaitsijaa

7. Jos ajatus ei voi saada jotain, miksi sen pitäisi kärsiä?

8. Mikä on ajatuksen substanssi?

9. Onko aivoissa mitään mihin kulttuuri ei ole koskettanut?

10. Totuus ei kuulu yksilölle

11. Mitä on viisaus, joka ei ole ajatuksen liikettä

12. Voiko ajatus vapauttaa itsensä kaikesta itsepetoksesta

Washington 1985

Puhe 1: Nykyhetkessä on kaikki aika

Puhe 2: Surun päätyttyä on tunnevoima

Ojai 1985

Puhe 1: Miksi talomme on epäjärjestyksessä?

Puhe 2: Tajuntamme kriisi

Kysymyksiä ja vastauksia 1

 1. Voisitteko tutki syyllisyyden mekanismia ja sen suhdetta egoon?
 2. Vaikuttavatko rodullisen fyysiset erot ehdollistumiseen?
 3. Miten elätte tuloillanne?
 4. Miksi sanotte, että ei ole psykologista kehittymistä?
 5. Rauhassa eläminen edellyttää suurta oivalluskykyä.
 6. Mitä me kaikki haluamme?

Kysymyksiä ja vastauksia 2

Mikä estää meitä ymmärtämästä itseämme?
1. Mikä ero on ujoudella ja pelolla?
2. Taistelemmeko omaa luontoamme etsiessämme muutosta?
3. Onko joitain oleellisia uskonnollisia viettejä kaikissa ihmisissä?
4. Mikä on vastuumme itsestämme ja toisista?

Puhe 3: Luominen on loputonta 

Puhe 4: Jatkuvuuden päättyminen

Huston Smith 1968

Auktoriteetti on tuhoisaa

Pupul Jayakar 1981-1983

Kuoleman kanssa eläminen 

Miten voi tutkia elämän alkulähdettä?

Voimmeko elää ilman tuhansien eilisten taakkaa?

Mikä saa aikaan muutoksen aivoissa?

Miksi pelkäämme olla olematta mitään?

Allan W Anderson 1974

18 keskustelua professori Allan W Andersonin kanssa.

1. Tieto ja ihmisen muuttuminen

2. Tieto ja ristiriidat ihmissuhteissa

3. Mitä on kommunikaatio toisten kanssa?

4. Millainen ihminen on vastuullinen?

5. Järjestys tulee epäjärjestyksen ymmärtämisestä

6. Pelon olemus ja sen täydellinen hylkääminen

7. Mielihaluja pitää ymmärtää, ei tukahduttaa

8. Tuoko nautinto onnea?

9. Suru, tunnevoima ja kauneus

10. Kuuntelemisen taito

11. Loukkaantuminen ja toisten loukkaaminen

12. Rakkaus, seksi ja nautinto

13. Toisenlainen tapa elää

14. Kuolema, elämä ja rakkaus ovat erottamattomia

15. Uskonto, auktoriteetti ja kasvatus, osa 1

16. Uskonto, auktoriteetti ja kasvatus, osa 2

17. Meditaatio osa 1

18. Meditaatio osa 2

Saanen 1980

Puhe 1: Miksi maailma on niin kaoottinen?

Puhe 2: Ajatuksen ja joksikin tulemisen liike

Puhe 3: Toiminta, joka on aina oikeaa

Puhe 4: Ehdollistamisen mallin hajottaminen

Puhe 5: Pyyteen, tahdon ja rakkauden suhde

Puhe 6: Surun päättyminen tuo rakkauden ja myötätunnon

Puhe 7: Onko elämässä mitään pyhää?

Kysymys ja vastaus 1

 1. Miten voi oppia tuntemaan itsensä ilman halua ja tahtoa?
 2. Eikö täydellinen muuttuminen edellytä yksinkertaisuutta, herkkyyttä ja integriteettiä?
 3. Mistä voi tietää, puhuvatko gurut totta?

Kysymys ja vastaus 2

 1. Täytyykö minun luopua toimestani opettajana, koska olen ristiriidassa koulujärjestelmän kanssa. Mikä on oikea tapa ansaita elanto?
 2. Onko mahdollista olla täysin hereillä havaitsemisen hetkellä niin, että mieli ei tallenna tapahtumaa?
 3. Voimmeko olla kuolemattomuuden tilassa? 

Kysymys ja vastaus 3

 1. Onko vika minussa kun olen tyytymätön kaikkeen?
 2. Tarvitaanko Krishnamurtin kirjoja ja tallenteita pitämään meidät hereillä? 
 3. Pitääkö minun puhua opetuksistanne, vaikka en ole täydellinen?
 4. Mitä tarkoitatte yhdessä ajattelemisella?
 5. Miksi seksillä on niin iso merkitys?

Kysymys ja vastaus 4

 1. Onko hiljaa istuminen joka päivä ja ajatuksen liikkeen seuraaminen menetelmä ja siksi arvotonta?
 2. Pitäisikö minun antaa lääketieteen yrittää pelastaa henkeni vai elää syövän kanssa ja hyväksyä seuraukset?
 3. Mitä on valaistuminen?
 4. Ovatko yliaistilliset kokemukset valaistumista?
 5. Mitä on syvä ymmärtäminen

Kysymys ja vastaus 5

 1. Miten kasvatan lapseni niin, että yhteiskunta ei tuhoa häntä?
 2. Voimmeko jakaa jotakin, joka on ihmiselle mittaamatonta ja jossa on suurta syvyyttä ja kauneutta?
 3. Onko olemassa tajunnan eri tasoja?
 4. Miksi lähes kaikki ihmiset ovat keskinkertaisia?
 5. Kiintymys synnyttää inhimillistä lämpöä, irtautuminen kylmyyttä. Jokin näyttää olevan väärin tässä lähestymistavassa. Mitä sanotte?
 6. Voiko olla ehdotonta, peruuttamatonta varmuutta?
 7. Onko totuuteen eri polkuja?

Ojai 1980 

Puhe 1: Voisimmeko ajatella yhdessä kohtaamaamme kriisiä?

Puhe 2: Tarkkaaminen on analyysin täydellistä kieltämistä

Kysymys- ja vastaus 1

 1. Mikä on historian merkitys nuorten kasvatuksessa
 2. Miksi tieto on epätäydellistä? Johtaako tietoisuus analyysiin?
 3. Miten voi päästä lapsena kehittyneistä puolustusmekanismeista?

Kysymys- ja vastaus 2

 1. Mikä on oikea tapa suhtautua uskomukseen, että kaikki on suhteellista?
 2. Miten suhtautua väkivaltaan?
 3. Toivo estää näkemästä muuttumisen tarvetta. Miten suhtautua tähän?
 4. Onko olemassa psykologisia tarpeita?
 5. Onko mistään mahdollista nähdä kaikki muuttuvasta?
 6. Onko mitään millä ei ole vastakohtaa ja miten sen voi kohdata? 

Puhe 3: Onko aika välttämätön jonkin päättämiseksi psykologisesti?

Puhe 4: Pyyde ja pelko

Kysymys- ja vastaus 3

 1. Mitä on todellinen luovuus?
 2. Mitä eroa on näkemisellä ja toimimisella?
 3. Onko mielikuvien päättyminen vain perusta, jonka avulla alamme ymmärtää mitä rakkaus ja totuus ovat?
 4. Voisitteko selkeästi ilmaista, että jälleensyntymää ei ole?
 5. Jos ’me olemme maailma’, mikä ja kuka astuu pois virrasta?

Kysymys- ja vastaus 4 

 1. Mitä pitää katsoa kun katson pelkoa?
 2. En koe syytä muuttua, koska maailma ei ole oikeudenmukainen. Miten näette tämän?
 3. Voi itselle kuolla psykologisesti? Eikö silloin itse yritä tarkkailla itseä?
 4. Muuttuuko ihminen jos hän havainnoi ilman tarkkailijaa? 
 5. Mikä on tarkkaavuuden ja ajatuksen välillä? 
 6. K: Miksi mielenne lörpöttelee?

Puhe 5: Psykologisesti olemme yhtenäistä liikuntoa

Puhe 6: Toiminta, tarkkaileminen ja kuoleminen eläessä

Brockwood Park 1980

Puhe 1: Oikea toiminta kaoottisessa maailmassa

Puhe 2:  Voivatko aivot muuttaa itsensä?

Kysymys ja vastaus 1

 1. Miksi teillä kouluja ja säätiöitä? Miksi puhutte?
 2. Onko väärin työkennellä valaistuneen kanssa?
 3. Sanotte mieleni toimivan samalla tavalla kuin kenen tahansa. Miten tämä tekee minusta vastuullisen koko maailmasta?
 4. Kuunnellessani teitä koen muutoksen tarpeen, mutta se haihtuu mennessäni kotiin. Mitä voin tehdä?
 5. Onko kärsiminen tarpeen voidaksemme nähdä muutoksen tarpeen?
 6. Ympärilläni on kolme metriä korkea muuri. Mitä voin tehdä?
 7. Onko harhaa saada voimaa symbolista ja kuulua ryhmään?

Kysymys ja vastaus 2

 1. Mikä on ajatuksen ja tajunnan suhde?
 2. Syntyykö myötätunto havainnosta vai ajatuksesta?
 3. Miksi luonnossa on kuolemaa ja kärimistä?
 4. Miksi sanotte kiintymisen olevan turmiollista?
 5. Voiko pieni vähemmistö vaikuttaa maailmaan?
 6. Pettävätkö kristityt mystikot itseään? Mitä on usko?
 7. Miksi ihminen käyttäytyy niin järkyttävällä tavalla?
 8. Koen ymmärtäväni teitä paremmin, koska olen gurun seuraaja. Mitä minun tulisi tehdä?
 9. Mitä on vapaus?

Puhe 3: Mikä on sisäisen ja ulkoisen kaaoksen suhde? 

Puhe 4: Uskonto, kuolema ja meditaatio

Brockwood Park 1976

Puhe 1: Muutos merkitsee vapautta

Puhe 2: Nautinto on ehdollistava tekijä

Keskustelu 1: Kuinka tarkkailla pelkoja?

Keskustelu 2: Voiko ajatus ymmärtää kokonaisuuden?

Puhe 3: Onko psykologinen aika ajatuksen luomus?

Puhe 4: Vapaus on ensimmäinen ja viimeinen askel

Amsterdam 1981

Puhe 1: Ajatus ja aika ovat pelon juuri 

Puhe 2: Uskonnollinen mieli pitäytyy tosiasioissa

YK 

Krishnamurtin puhe YK:ssa New Yorkissa 1985

Miksi emme elä rauhassa?

Mielen olemus

Neljä keskustelua John Hidleyn, David Bohmin ja Rupert Sheldraken kanssa.

 1. Psykologisen epäjärjestyksen juuret

2. Psykologinen kärsiminen

3. Turvan tarve

4. Millainen on terve mieli?

Ojai 1984

Puhe 1: Totuus käynnistää ristiriitojen päättymisen

Puhe 2: Mitä vikaa on mielihyvässä?

Kysymyksiä ja vastauksia 1

 1. Ymmärrän, että tajunta on samanlainen, mutta onko se sama?
 2. Oletteko nimittänyt seuraajan itsellenne?
 3. Mitä tarkoittaa ajatusten ketjun havaitseminen ja miten sen saa päättymään?
 4. Mitä tarkoitatte sanoessanne, että jos toimii vastoin totuutta, se vaikuttaa kuin myrkky?
 5. Miksi hiljaisuuden havainnointi on niin tärkeätä totuuden etsijöille?

Puhe 3: Tarkkaavuus on kuin tuli

Puhe 4: Onko rakkaus osa tajuntaa?

Bombay (Mumbai) 1984

Puhe 1: Erilainen elämän laatu

Puhe 2: Toiminnan ja reaktion loputon kierre

Puhe 3: Elämisen ja kuolemisen taito

Puhe 4: Rakkaus, vapaus, hyvyys ja kauneus ovat yhtä

Kysymyksiä ja vastauksia

 1. Mitä on kauneus?
 2. Voiko havaita ilman ajatusta?
 3. Miten voi elää piittamattoman puolison kanssa?
 4. Pitääkö mennä naimisiin?
 5. Mitä eroa on aivoilla ja mielellä?
 6. Mitä on usko?
 7. Jos tajunta on yhtä, miksi joku on onnellinen, mutta toinen ei?
 8. Jos suuret uskonnot eivät ole uskontoa, mikä sitten on?

New York 1971

Puhe 1: Voisimmeko olla tietoisia menneisyydestämme?

Puhe 2: Mitä ajattelet, sitä olet

Puhe 3: Vuorovaikutus

Puhe 4: Voiko mieli hiljentyä?

San Diego 1970

Puhe 1: Kuinka ihminen oppii itsestään?

Puhe 2: Voiko mieli olla täysin vapaa pelosta?

Puhe 3: Meditaation ymmärtäminen edellyttää järjestystä

Puhe 4: Mitä on meditaatio?

Eugene Schallert

Kaksi keskustelua jesuiittapappi Eugene Schallertin kanssa

1. Hyvyys voi kukoistaa vain vapaudessa

2. Epäjärjestyksen päättyminen on kuoleman päättymistä

Ojai 1966

1. Minne olemme menossa?

2. Itsemme tarkkailu

3. Vapaus pelosta

4. Meditaatio

5. Rakkaus

6. Kysyminen

7. Eläminen ja kuolema

8. Ristiriidan päättyminen 

DOKUMENTIT

Vapaus 

Lyhyt esittely (32 min) Krishnamurtin opetuksista.

Muuttumisen haaste

Elämäkerrallinen dokumentti. (80 minuuttia)

Myytin ja perinteen tuolle puolen

12 teemavideota (30 minuuttia) vuodelta 2002

1. Ristiriita

2. Muutos

3. Vapaus ja auktoriteetti 

4. Pyhyys 

5. Valikoimaton tietoisuus 

6. Meditaatio 

7. Vuorovaikutuksen peili 

8. Ehdollistuminen: menneisyyden vangit

9. Väkivaltainen minä 

10. Kuolema: virran jättäminen 

11. Rakkaus: liekki ilman tulta 

12. Uskonnollinen mieli

 

Yhdistykseltä ostettavat DVD:t

Muuttumisen haaste

J. Krishnamurti - The Challenge of Change [DVD]

Ainutlaatuinen elämäkerrallinen dokumentti esittelee Krishnamurtin varhaisvuosia ja hänen opetuksiaan sisältäen autenttisia otoksia julkisista puhetilaisuuksista Sveitsissä, Englannissa, Amerikassa ja Intiassa.
Ensimmäinen osa esittelee Krishnamurtin varhaisvuosia ja toinen Krishnamurtin opetuksia sisältäen autenttisia otteita julkisista puhetilaisuuksista Sveitsissä, Englannissa, Amerikassa ja Intiassa.

Tekstitetty suomeksi ja 12 muulla kielellä. Kesto 75 minuuttia. Hinta 10 euroa.

Ihmiskunnan tulevaisuus

Kaksi Krishnamurtin ja professori David Bohmin keskustelua vuodelta 1983 ihmiskunnan tulevaisuudesta. Aiheena on ajattelun synnyttämät jakautumat maailmassa, aivojen mutaation mahdollisuus, mieli ja oivalluskyky.

Tekstitetty suomeksi ja 7 muulla kielellä. Kesto yhteenä 2 t 25 minuuttia. Hinta (2 DVD) 15 euroa.

Ajan päättyminen

Ajan päättyminen

Seitsemän keskustelua David Bohmin kanssa 1980

Seitsemän DVD-levyn sarjan hinta 70 euroa + postituskulut, myydään vain sarjana.

 

 

 

Ihmisen muuttuminen

The transformation of man

Seitsemän keskustelua David Bohmin ja David Shainbergin kanssa 1976

Seitsemän levyn sarjan hinta 70 euroa + postituskulut, myydään vain sarjana.

Ojai 1980 puhesarja

Kymmenen levyn sarjan hinta 100 euroa + postituskulut.

Ojai 1984 puhesarja

Ojai 1984 puhesarja

Kesto yht. 8 t 10 min. Kuuden levyn sarjan hinta 60 euroa, myydään vain sarjana.