Kysyttyä

Miten Krishnamurtin filosofiaan kannattaisi perehtyä ja mistä kirjoja ja videoita saa?
Kaikki Krishnamurtin videot löytyvät youtubesta, joista monet suomeksi tekstitettynä. Suomennoksia voi ostaa käytettynä antikvariaateista myös netin kautta. Ja kirjastoissa on monia Krishnamurtin kirjoja.

Mitä suomennoksia on myynnissä ja suunnitelmissanne?
Tällä hetkellä Ajan päättymistä lukuunottamatta kaikki suomennokset ovat loppuunmyytyjä. Suomennettuna on uudistettu ja täydennetty suomennos kirjasta Krishnamurti’s Notebook sekä Mary Lutyensin kirjoittama elämänkerta The Life and death of Krishnamurti suomeksi. Molemmat ilmestynevät keväällä 2024 Basam Booksin kustantamana.

Mikä on tiedotusyhdistys?
Yhdistys ei ole ideologinen, vaan puhtaasti toiminnallinen. Sen tehtävänä on tiedottaa Krishnamurtin opetuksista ja järjestää tilaisuuksia, joissa niihin voi perehtyä.

Ovatko yhdistyksen tilaisuudet vain jäsenille tarkoitettuja?
Kaikki yhdistyksen järjestämät tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.

Olisiko mahdollista järjestää viikoittainen meditaatioharjoitus tiloissanne?
Yhdistyksen sääntöjen mukaan tiloja voi käyttää vain Krishnamurtin opetusten tutkimiseen.

Haluaisin kutsua ihmisiä kotiini keskustelemaan Krishnamurtin opetuksista. Voisitteko tiedottaa tilaisuudesta kotisivuillanne?
Tiedotamme näillä sivuilla vain tilaisuuksista, joista tiedotusyhdistys vastaa.

Mitä kirjaa suosittelette aloittelijalle Krishnamurtin tuotantoon perehtymiseen?
Emme anna kirjasuosituksia. Krishnamurtin tuotanto on laaja ja eri kirjoissa on erilaisia painotuksia, vaikka perusasia on ainakin sama: ihmisen vapautuminen sidonnaisuudesta.

Miten Krishnamurtin opetukset eroavat muiden henkisten opettajien sanomisista?
Sen jokainen joutuu itse selvittämään. Krishnamurtin käsitys mielestä, tajunnasta, totuudesta ja todellisuudesta oli täysin poikkeuksellinen, ainutlaatuinen.

Miksi Krishnamurti vastustaa kaikkea?
Krishnamurti ei vastusta mitään. Hän haluaa osoittaa, että kaikki ajattelun tuottamat ratkaisut ja menetelmät ovat rajoittuneita, koska ajattelu perustuu menneisyyteen ja toimiessaan aiheuttaa ristiriitaa. Tämän voi oivaltaa todeksi vain panemalla ajatuksen paikalle, jolle se kuuluu.

Miksi Krishnamurti ei vastaa hänelle esitettyihin kysymyksiin?
Elämän isoihin kysymyksiin ei ole juu/ei -vastausta. Ne pitää ymmärtää omakohtaisesti.

Miksi suomennosten nimet eivät vastaa alkuperäistä? Kuka päättää kirjojen nimistä?
Krishnamurti Foundationin yleisohje on, että kirjan nimi tulee kirjan tekstistä. Alkuperäisteosten nimistä ovat vastanneet Krishnamurti Foundation yhdessä ao. kustantajan kanssa. Suomennokset on kääntänyt työryhmä ja kirjan nimistä on päätetty yhdessä kulloisenkin suomalaisen kustantajan ja Krishnamurti Foundationin kanssa.

Miksi Krishnamurtin ensimmäiset kirjat eivät ole kirjaluetteloissanne?
Krishnamurti ei pitänyt ennen vuotta 1929 julkaistuja kirjoja ominaan, vaan koki, että ne olivat hänelle ”saneltuja” eivätkä vastaa hänen näkemystään todellisuudesta sellaisena kuin hän sen koki 1920-luvulla kokemansa syvän henkisen prosessin jälkeen. Painopiste on Krishnamurtin opetuksissa vuosilta 1933-1986.

Lähetä kysymyksesi info@krishnamurti.fi