The Krishnamurti Podcast

1   Bernard Levinin haastattelu (31:59)

2   Terence Stamp lukee kirjaa Commentaries on Living osa 1 (34:08)

3    Terence Stamp lukee kirjaa Commentaries on Living osa 2 (42:20)

4   Ihmiskunnan tulevaisuus 1 (1:24:32)

5    Ihmiskunnan tulevaisuus 2 (1:10:05)

6   Ross Saunders haastattelee (30:18)

7   Keskustelu Iris Murdochin kanssa 1 (1:03:27)

Keskustelu Iris Murdochin kanssa 2 (39:49)

9   Keskustelu David Shainbergin kanssa (1:02:20)

10   Keskustelu Huston Smithin kanssa (1:01:59)

11  Keskustelu Mary Zimbalistin kanssa 1 (30:46)

12   Keskustelu Mary Zimbalistin kanssa 2 (30:46)

13   Oliver Hunkin haastattelee (27:27)

14   Keskustelu Chogyam Trungpa Rinpochen kanssa (40:10)

15   Keskustelu David Bohmin kanssa 1972 (1:32:18)

16   Keskustelu David O’Hanlonin kanssa (1:28:56)

17   Keskustelu Alain Naudén kanssa 1 (59:35)

18   Keskustelu Alain Naudén kanssa 2 (57:20)

19   Keskustelu Jacob Needlemanin kanssa 1 (59:46)

20 Keskustelu Jacob Needlemanin kanssa 2 (1:04:01)

21   Keskustelu Keith Berwickin kanssa 1 (28:29)

22   Keskustelu Keith Berwickin kanssa 2 (55:06)

23   Keskustelu Pupul Jayakarin kanssa 1 (1:19:16)

24   Keskustelu Pupul Jayakarin kanssa 2 (1:28:19)

25   Keskustelu Ronald Eyren kanssa (1:28:01)

26   Eric Robson haastattelee (28:05)

27   Keskustelu Alain Naudén kanssa 3 (51:08)

28   Keskustelu Alain Naudén kanssa 4 (48:44)

29   Frank Waters haastattelee (1:30:11)

30   Keskustelu David Bohmin kanssa 1981 (1:34:01)

31   Keskustelu Donald Ingram Smithin kanssa (54:16)

32   Wilfred Thomas haastattelee (31:50)

33   Keskustelu Pupul Jayakarin kanssa 3 (1:22:56)

34   Keskustelu Pupul Jayakarin kanssa 4 (1:03:26)

35   Keskustelu Asit Chandmalin kanssa (1:09:41)

36   Keskustelu Christopher Titmussin kanssa (46:10)

37   Terence Stamp lukee kirjaa Commentaries on Living osa 3 (36:50)

38   Terence Stamp lukee kirjaa Commentaries on Living osa 4 (33:36)

39   Keskustelu Alain Naudén kanssa 5 (1:22:30)

40   Keskustelu Alain Naudén kanssa 6 (1:20:26)

41   Keskustelu Donald Ingram Smithin kanssa 2 (51:54)

42   Terence Stamp lukee kirjaa Commentaries on Living osa 5 (36:30)

43   Keskustelu Pupul Jayakarin kanssa 5 (1:36:47)

44   Keskustelu Pupul Jayakarin kanssa 6 (1:07:50)

45   Fred Hall haastattelee (45:28)

46   Terence Stamp lukee kirjaa Commentaries on Living osa 6 (44:20)

47   Keskustelu Linda Strawnin kanssa (1:38:44)

48   Keskustelu Ravi Ravindran kanssa (1:07:42)

49 Keskustelu Alain Naudén kanssa 7 (44:41)

50   Terence Stamp lukee kirjaa Commentaries on Living osa 7 (45:08)

51   Kuunteleminen (55:31)

52 Mielikuvat (1:01:32)

53 Tunnevoima (50:01)

54 Hämmennys (1:04:02)

55 Aika (56:05)

56 Vapaus (55:32)

57 Muutos (1:18:13)

58 Tajunta (1:01.47)

59 Toiminta (45:32)

60 Tarkkaileminen (1:04:22)

61 Tunne ja tunteellisuus (1:04.28)

62 Kasvatus (49:46)

63 Väkivalta (1:00:12)

64 Äly (55:14)

65 Onnellisuus (53:14)

66 Itsetuntemus (58:46)

67 Vihaisuus (47:53)

68 Jumala (58:41)

69 Kateus (46:45)

70 Oivalluskyky (57:35)

71 Tottumukset (57:21)

72 Auktoriteetti (57:22)

73 Tietoisuus (1:07:50)

74 Elämä (1:21:06)

75 Totuus (1:03:50)

76 Vuorovaikutus (1:15:10)

77 Kauneus (1:02:29)

78 Myötätunto (57:24)

79 Kuolema (1:19:54)

80 Ajatus (1:31:28)

81 Psykologinen kehittyminen (1:12:36)

82 Yksinäisyys (58:30)

83 Luonto ja ympäristö (1:08:57)

84 Negaatio (1:14:53)

85 Tieto (1:12:33)

86 Analyysi (56:32)

87 Yhteiskunta (1:06:20)

88 Meditaatio (1:22:01)

89 Yksilöllisyys (1:14:56)

90 Rauha (1:16:20)

91 Kunnianhimo (1:01:32)

92 Pelko (1:10:51)

93 Ristiriita (1:08:25)

94 Anonymiteetti ja luovuus (1:02:17)

95 Uskonto (59:39)

96 Rakkaus (1:06:54)

97 Sidonnaisuus (1:02:06)

98 Valaistuminen (1:15:59)

99 Turvallisuus (57:09)

100 Hiljaisuus (1:00:43)

101 Jooga (54:26)

102 Epävarmuus (57:22)

103 Kumous (1:14:01)

104 Vertailu (58:27)

105 Ahneus (47:47)

106 Alistaminen (1:00:19)

107 Viha (58:33)

108 Kokemus (1:12:27)

109 Katsomisen, kuuntelemisen ja oppimisen taito (1:18:32)

110 Suru (1:03:21)

111 Dialogi (58:26)

112 Energia (1:11:53)

113 Mutaatio (1:12:30)

114 Riippuvuus (1:03:34)

115 Mielihyvä (1:06:23)

116 Arvot (1:20:05)

117 Mieli (1:23:25)

118 Järjestys (1:13:49)

119 Täyttymys (59:17)

120 Terveys (1:06:58)

121 Krishnamurti (54:03)

122 Tarkkaavuus ja tarkkaamattomuus (1:03:37)

123 Mittaaminen (1:13:57)

124 Psyyke (1:22:48)

125 Sota ja tappaminen (1:23:02)

126 Tosiasiallisuus (1:09:41)

127 Aggressio (1:17:13)

128 Ihanteet (1:23:03)

129 Samaistuminen (1:20:19)

130 Ymmärtäminen (1:10:16)

131 Kriisi (58:04)

132 Valo (1:14:09)

133 Kilvoitus (59:57)

134 Olemattomuus (1:17:29)

135 Nukkuminen ja unet (1:05:21)

136 Tulevaisuus (1:10:26)

137 Tarkkailija (1:20:07)

138 Ponnistelu (1:05:19)

139 Pyhyys (1:13:44)

140 Kerääminen (1:14:13)

141 Ideat (1:08:24)

142 Auttaminen (1:13:11)

143 Kiintyminen (1:14:50)

144 Mittaamaton (1:08:00)

145 Saavuttaminen (1:01:37)

146 Yksinkertaisuus (1:09:07)

147 Ongelmat (1:12:04)

148 Viihde (1:06:24)

149 Toivo (1:07:15)

150 Menetelmät (1:09:55)

151 Krishnamurti-koulut (1:01:07)

152 Epäily (57:17)

153 Jälleensyntyminen (1:11:30)

154 Ykseys (1:02:14)

155 Viattomuus (1:07:24)

156 Tosiasiat (1:05:45)

157 Ristiriitaisuus (1:10:11)

158 Tranformaatio (1:20:11)

159 Toimeliaisuus (1:07:53)

160 Oppiminen (1:12:30)

161 Moraali (1:03:17)

162 Syy ja seuraus (1:14:37)

163 Turhautuminen (1:15:35)

164 Gurut (1:09:48)

165 Mielipiteet (1:12:36)

166 Ärsykkeet (1:14:19)

167 Yksinäisyys (1:14:30)

168 Teknologia (1:12:23)

169 Epävarmuus (1:02:33)

170 Itsekkyys (1:19:55)

171 Aivot (1:20:19)

172 Oivallus (1:07:45)

173 Kuri (1:13:25)

174 Henkisyys (1:14:33)

175 Tuska (1:07:09)

176 Vastuu (1:01:56)

177 Opettaminen (59:45)

178 Kokonaisuus (1:07:45)

179 Kansallistunne (1:05:09)

180 Nykyhetki (1:12:27)

181 Kontrolli (1:18:07)

182 Viisaus (1:14:11)

183 Johtopäätökset (1:03:48)

184 Tuntemukset (1:05:45)

185 Sanat ja kieli (1:13:54)

186 Mukautuminen (1:05:12)

187 Kiireellisyys (1:21:45)

188 Kulttuuri (1:09:25)

189 Vastustus (1:25:59)

190 Nöyryys (1:04:29)

191 Etsintä (1:19:43)

192 Reaktiot (1:11:19)

193 Rajoitukset (1:13:33)

194 Voima (1:10:55)

195 Tyytymättömyys (1:16:21)

196 Palkkio ja rangaistus (1:05:37)

197 Vakavuus (1:00:01)

198 Loukkaantuminen (1:00:05)

199 Oleminen ja joksikin tuleminen (1:02:29)

200 Traditio (1:16:48)

201 Päättyminen (1:17:45)

202 Seksi (1:16:07)

203 Usko (1:15:01)

204 Työ (1:20:59)

205 Ilo (1:06:29)

206 Harha (1:13:30)

207 Hyveellisyys (1:02:34)

208 Jakaminen (1:11:41)

209 Luominen (1:18:02)

210 Haluaminen (1:07:15)

211 Se mikä on (1:19:59)

212 Seuraaminen (1:05:37)

213 Yhdessä ajatteleminen (1:08:13)

214 Alitajunta (1:09:05)

215 Rationaalisuus (1:16:35)

216 Yksinolo (55:16)

217 Vastakohdat (1:01:09)

218 Ihmisyys (1:21:59)

219 Selkeys (1:04:05)

220 Vitsit ja tarinat (1:15:22)

221 Hiljaa oleminen (1:09:18)

222 Kaavat ja toimintamallit (1:11.42)

223 Hyvä ja paha (56:29)

224 Pakokeinot (1:04:33)

225 Todellisuus (1:02:29)