Krishnamurti Tiedotusyhdistys ry

Krishnamurti Tiedotusyhdistys toimii yhteistyössä Krishnamurti Foundation Trustin kanssa tehtävänään edistää tietämystä Krishnamurtin opetuksista.

Krishnamurti edellytti, että hänen opetuksiaan ei tulkita eikä selitetä, eikä hänen nimissään harjoiteta propagandaa, ei tehdä käännytystyötä eikä hänen opetuksiaan verrata muiden opetuksiin tai yhdistetä minkäänlaisiin henkisiin suuntauksiin. Krishnamurti korosti aina, että jokainen on ”valona itselleen” eikä tällöin tarvita tulkintaa tai välikättä.

Krishnamurti-info sijaitsee Helsingin Ullanlinnassa osoitteessa Pietarinkatu 7 B. Tilassa voi tutustua Krishnamurtin opetuksiin. Esillä on koko suomenkielinen tuotanto ja lähes kaikki englanninkieliset kirjat ja tallenteet. Avoinna vain tilaisuuksien yhteydessä tai sopimuksen mukaan.

Krishnamurti Tiedotusyhdistys ry perustettiin vuonna 2004 jatkamaan työtä, jota ovat tehneet Krishnamurti Kirjat (1952-1989) ja Krishnamurti Tiedotus ay (1990-2004). Yhdistyksen toiminta pohjautuu vapaaehtoisuuteen, eivätkä toimijat saa työstään taloudellista korvausta. Yhdistys toimii lahjoitusvaroin eikä tavoittele toiminnallaan voittoa.

Toiminta

  • Kotisivu
  • Uutiskirje (sähköinen) halukkaille
  • Videoesityksiä Krishnamurtin puheista ja keskusteluista
  • Keskustelutilaisuuksia Krishnamurtin opetuksista
  • Kesätapaaminen Saarijärvellä
  • Krishnamurtin kirjojen käännättäminen ja tallenteiden tekstittäminen suomeksi
  • Yhteydenpito Krishnamurti Foundation Trustiin